Распоред одржавања родитељских састанака на крају трећег класификационог периода школске 2021/2022. године

 • 1/1  разред –  понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • 2/1 разред  –  понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • 3/1 разред  –  понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • 4/1 разред  –  понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • 5/1 разред  –  понедељак 18.04.2022. год. у  12:00 часова у учионици
 • 6/1 разред   –  уторак 19.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • 6/2 разред   –  уторак 19.04.2022. год. у  11:40 часова у учионици
 • 7/1 разред    – уторак 19.04.2022. год. у  10:45 часова у учионици
 • 7/2 разред – понедељак 18.04.2022. год. у  13:15 часова у учионици
 • 8/1 разред – уторак 19.04.2022. год. у  08:30 часова у учионици
 • 8/2 разред – уторак 19.04.2022. год. у  08:30 часова у учионици
 • Општи родитељски састанак за ученике осмог разреда – уторак 19.04.2022.год. у 09:00 часова
 • Липовац   – понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • Рујиште   –  понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • Црни Као – понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • Мађере      – понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • Прасковче – понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • Прасковче – понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици
 • Шетка       – понедељак 18.04.2022. год. у  12:30 часова у учионици