Такмичења 2023/24.

Димитријевић Јана, 8/2

 • Републички ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Окружно такмичење из Верске наставе
 • Окружно такмичење рецитатора
 • Општинско такмичење рецитатора, пласман на окружно
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”, 2. место, пласман на републичко такмичење
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење
 • Општинско такмичење „Књижевна олимпијада”

Динић Матија, 8/1

 • Окружно такмичење из Верске наставе
 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 3
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење
 • Општинско такмичење из Енглеског језика

Ђукић Јован, 8/2

 • Републичко такмичење из биологије
 • Републички ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Окружно такмичење из биологије, 1. место, пласман на републичко такмичење
 • Окружно такмичење из Српског језика и књижевности, 3. место
 • Окружно такмичење „Књижевна олимпијада”, 3. место
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”, 1. место, пласман на републичко такмичење
 • Општинско такмичење из Биологије, пласман на окружно такмичење
 • Општинско такмичење из Српског језика и књижевности, 3. место, пласман на окружно такмичење
 • Општинско такмичење „Књижевна олимпијада”, 2. место, пласман на окружно такмичење

Живановић Лазар, 8/1

 • Окружно такмичење из Верске наставе
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење

Крстић Уна, 8/2

 • Окружно такмичење рецитатора
 • Општинско такмичење рецитатора, пласман на окружно
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Стојановић Јован, 8/2

 • Опкружно такмичење из Историје
 • Општинско такмичење из Историје, пласман на окружно такмичење
 • Окружно такмичење „Књижевна олимпијада”, 3. место
 • Пласман на окружно такмичење „Књижевна олимпијада” на основу прошлогодишњег учешћа на републичком такмичењу

Стојковић Мартин, 82

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Тодоровић Јована, 8/2

 • Републичко такмичење из Енглеског језика
 • Окружно такмичење из хемије
 • Окружно такмичење рецитатора
 • Општинско такмичење рецитатора, пласман на окружно
 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 3, пласман у полуфиналe
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”, 3. место
 • Окружно такмичење из Енглеског језика, 3. место, пласман на републичко такмичење
 • Општинско такмичење из хемије, пласман на окружно такмичење
 • Општинско такмичење из Енглеског језика, 2. место, пласман на окружно такмичење

Дуња Голубовић, 7/1

 • Општинско такмичење рецитатора

Жикић Мина, 7/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”, 3. место

Миловановић Анастасија, 7/1

 • Окружно такмичење „Књижевна олимпијада”
 • Окружно такмичење из Српског језика и књижевности
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општинско такмичење из биологије
 • Општинско такмичење из Српског језика и књижевности, 3. место, пласман на окружно такмичење
 • Општинско такмичење „Књижевна олимпијада”, 3. место, пласман на окружно такмичење

Николић Андријана, 7/1

 • Окружно такмичење из Верске наставе
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење

Павловић Вељко, 7/1

 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Петковић Николина, 7/1

 • Окружно такмичење из Верске наставе
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење
 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Пешић Лана, 7/1

 • Општинско такмичење рецитатора

Радовановић Наталија, 7/1

 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 3
 • Општинско такмичење из Енглеског језика

Радојевић Даница, 7/1

 • Републички ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”
 • Окружно такмичење из Историје
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”, 1. место, пласман на републички ниво
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”, 1. место
 • Општинско такмичење из Историје, пласман на окружно такмичење
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење

Радосављевић Катарина, 7/1

 • Окружно такмичење „Књижевна олимпијада”
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”, 2. место
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општинско такмичење „Књижевна олимпијада”, 3. место, пласман на окружно такмичење

Ракић Вељко, 7/1

 • Окружно такмичење из Хемије
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”, 2. место
 • Општинско такмичење из Хемије, пласман на окружно такмичење
 • Општинско такмичење из биологије
 • Општинско такмичење из Енглеског језика
 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Стамболић Јелена, 7/1

 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 3
 • Општинско такмичење из Енглеског језика

Никола Станковић, 7/1

 • Општинско такмичење из Енглеског језика

Војиновић Лена, 6/1

 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 2

Иброчић Тодор, 6/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Миловановић Наталија, 6/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Нешић Михајло, 6/1

 • Окружно такмичење из Верске наставе
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење

Никодијевић Ивана, 6/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Петровић Димитрије, 6/1

 • Окружно такмичење из Верске наставе
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење
 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Спасојевић Лена, 6/1

 • Општинско такмичење рецитатора
 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 2

Тасић Анђелка, 6/1

 • Окружно такмичење из Српског језика и књижевности, 3. место
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општинско такмичење из Српског језика и књижевности, 3. место, пласман на окружно такмичење

Целић Лука, 6/1

 • Окружно такмичење из биологије
 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 2, пласман у полуфиналe
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општинско такмичење из Биологије, пласман на окружно такмичење
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење
 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Вукадиновић Анђелина, 5/2

 • Републичко такмичење из Верске наставе
 • Окружно такмичење из Верске наставе, пласман на републичко такмичење
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење

Динић Војин, 5/1

 • „Битка за знање”, такмичење у роботици, републички ниво
 • Окружно такмичење из Српског језика и књижевности
 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 1, пласман у полуфиналe
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”, 1. место
 • „Битка за знање”, такмичење у роботици, окружни ниво, пласман на решублички ниво такмичења
 • Општинско такмичење из Српског језика и књижевности, 3. место, пласман на окружно такмичење
 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Живановић Лана, 5/2

 • Републичко такмичење из Верске наставе
 • Окружно такмичење из Верске наставе, пласман на републичко такмичење
 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 1
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење

Јоцић Дара, 5/1

 • „Битка за знање”, такмичење у роботици, републички ниво
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • „Битка за знање”, такмичење у роботици, окружни ниво, пласман на решублички ниво такмичења
 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Миленовић Анђелка, 5/2

 • Окружно такмичење из Српског језика и књижевности
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”, 2. место
 • Општинско такмичење из Српског језика и књижевности, 2. место, пласман на окружно такмичење
 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Миловановић Петра, 5/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Милојковић Вукан, 5/1

 • „Битка за знање”, такмичење у роботици, републички ниво
 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 1
 • „Битка за знање”, такмичење у роботици, окружни ниво, пласман на републички ниво такмичења

Нешић Јован, 5/1

 • „Битка за знање”, такмичење у роботици, републички ниво
 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 1
 • „Битка за знање”, такмичење у роботици, окружни ниво, пласман на републички ниво такмичења

Радовановић Марта, 5/2

 • Општинско такмичење рецитатора
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Радојевић Ненад, 5/2

 • Републичко такмичење из Верске наставе
 • Окружно такмичење из Верске наставе, пласман на републичко такмичење
 • Општинско такмичење из Верске наставе, пласман на окружно такмичење

Стојковић Касија, 5/2

 • Општинско такмичење из Српског језика и књижевности, 3. место, пласман на окружно такмичење
 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Велисављевић Леонтина, 4/1

 • Општинско такмичење рецитатора

Војиновић Маша, 4/1

 • Општинско такмичење рецитатора
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Вујчић Маша, 4/1

 • Општинско такмичење рецитатора, пласман на окружно

Гагић Јован, 4/1

 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Димитријевић Кристијан, 4/1

 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Милошевић Тара, 4/1

 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Милошевић Емилија, 4/1

 • Општинско такмичење рецитатора
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Петковић Неда, 4/8

 • Прелиминарна рунда Hippo олимпијаде из енглеског језика, категорија Hippo 1
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Војиновић Сара, 3/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Илић Мина, 3/1

 • Општинско такмичење рецитатора, пласман на окружно

Миленовић Радош, 3/1

 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Радојевић Петра, 3/8

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Стевановић Марко, 3/5

 • Школско такмичење из Математике, пласман на општинско такмичење

Тимић Богдан, 3/1

 • Општинско такмичење рецитатора

Топић Дина, 3/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Вукадиновић Леонард, 2/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Дамњановић Миона, 2/1

 • Општинска смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 1. место, пласман на окружни ниво
 • Општинско такмичење рецитатора

Марковић Андрија, 2/1

 • Општинска смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 1. место, пласман на окружни ниво

Мартиновић Лазар, 2/7

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”, 1. место

Мијатовић Марија, 2/7

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Милић Реља, 2/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Нешић Софија, 2/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Николић Иван, 2/1

 • Општинска смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 1. место, пласман на окружни ниво

Поповић Тина, 2/7

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Ракић Николија, 2/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Стевић Елена, 2/4

 • Општинска смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 1. место, пласман на окружни ниво

Тодоровић Вељко, 2/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Анђелковић Сергеј, 1/1

 • Републички ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”, 2. место
 • Окружна смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 3. место
 • Општинска смотра „Пажљивкова смотра 2023”, пласман на окружни ниво
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”, пласман на републички ниво

Балић Матеја, 1/7

 • Општинска смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 1. место
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”, 1. место

Вукадиновић Милош, 1/1

 • Општинска смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 1. место

Дамњановић Јулија, 1/1

 • Окружна смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 3. место

Ђорђевић Андреј, 1/1

 • Окружна смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 3. место
 • Општинска смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 1. место, пласман на окружни ниво

Ђурђевић Нина, 1/1

 • Окружна смотра „Пажљивкова смотра 2023”, 3. место

Здравковић Лазар, 1/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Јовановић Вукашин, 1/1

 • Општинско такмичење рецитатора

Миленовић Милан, 1/1

 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Милетић Мајда, 1/1

 • Републички ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”, 1. место, пласман на републички ниво
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”

Поповић Лазар, 1/7

 • Општинска смотра „Пажљивкова смотра 2023”

Стојковић Анђелка, 1/1

 • Републички ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи креативци 2024”, 1. место, пласман на републички ниво
 • Општински ниво Смотре читалаштва „Читалићи кликераши 2024”