Школски развојни план

Школски одбор Основне школе „Иван Вушовић“ у Ражњу, на седници одржаној 15.09.2016. године донео је Школски развојни план за школске године 2016/17, 2017/18 и 2018/19.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Школски развојни план 2016/17 – 2018/19.

  Акциони план за школску 2018/2019. годину

  Анекс развојног плана школе 2016/17 – 2018/19.