Школа данас

Основна школа „Иван Вушовић” данас је установа која обухвата подручја месних заједница: Браљина, Варош, Липовац, Мађере, Малетина, Послон, Чубура, Прасковче, Маћија, Церово, Црни Као, Рујиште, Шетка и Ражањ.

 

Рад школе организује се у матичној школи у Ражњу – од првог до осмог разреда и у издвојеним одељењима у Липовцу, Шетки, Прасковчу, Рујишту, Црном Калу и Мађеру где се настава изводи у комбинованим одељењима.

У Ражњу су ученици подељени у 11 одељења од 1. до 8. разреда. Матична школа има два објекта: школску зграду и школску трпезарију. Школа је изграђена на повољном месту и подједнакој удаљености (око 250 м) од аутобуске станице, центра града, Дома културе, градске библиотеке, Дома здравља.

Школска зграда има 18 учионица које се користе за извођење наставе и просторију за извођење наставе физичког васпитања у зимском периоду. Четири учионице су учионице опште намене и у њима се одвија разредна настава, а 13 учионица су уређене као специјализоване учионице за извођење наставних предмета у предметној настави – 2 учионице за математику, 2 за српски језик и по једна за биологију, географију, историју, техничко и информатичко образовање, ликовну културу, музичку културу, енглески језик, француски језик, дигитални кабинет и једна учионица за физику и хемију. У једној учионици смештенa је библиотека. Шкпоска библиотека је опремљена скромним фондом књига, углавном школском лектиром. Три припремне просторије на првом спрату користи Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ из Алексинца за рад свог издвојеног одељеља у Ражљу. Музичка школа изводи наставу по завршетку редовне наставе наше школе.

Поред учионица школски простор чине: канцеларија директора, канцеларије службе рачуноводства и секретара школе, канцеларија стручног сарадника, наставничка канцеларија; 3 помоћне просторије у којима је смештена архива и наставна средства; радионица и котларница, мокри чворови за наставнике и ученике. Око школе је двориште са спортским тереном и зеленом површином.

Све школске просторије у матичној школи греју се на сопствено централно грејање на течно гориво.