Аутобуски поласци за ученике

Време
Црни Као - Ражањ 6.50
Мађере - Ражањ 7.25
Шетка - Ражањ 7.48
Малетина - Ражањ 7.15
Ражањ - Малетина 12.35
Ражањ - Шетка 13.35
Ражањ - Мађере 14.05
Ражањ - Црни Као 14.10
Ражањ - Малетина 14.35