Педагошки колегијум

Чланови педагошког колегијума су:

 1. Драгана Миленковић, директор школе
 2. Александра Петковић, стручни сарадник – педагог
 3. Владимир Анђелковић, руководилац Стручног актива за развојно планирање
 4. Марија Стојиљковић, руководилац Стручног већа за области предмета уметности и вештина
 5. Слободанка Рогановић, руководилац Стручног већа за области предмета природних вештина и Стручног актива за развој школског програма за седми разред
 6. Предраг Барјактаровић, руководилац Стручног већа за области предмета друштвених наука и Стручног актива за развој школског програма за пети разред
 7. Душица Ђукић, руководилац Стручног већа разредне наставе и Стручног актива за развој школског програма за четврти разред
 8. Снежана Радисављевић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за први разред
 9. Лела Зековић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за други разред
 10. Данијел Маслаковић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за трећи разред
 11. Бебица Спасић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за шести разред
 12. Драгиша Милошевић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за осми разред

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Педагошког колегијума