Педагошки колегијум

Чланови педагошког колегијума су:

 1. Драгана Живановић, директор школе
 2. Милена Марковић, стручни сарадник – педагог
 3. Дарко Христов, стручни сарадник – психолог
 4. Славица Митић Живковић, руководилац Стручног већа за области предмета уметности,  вештина и техничких наука
 5. Слободанка Рогановић, руководилац Стручног већа за области предмета природних вештина и Стручног актива за развој школског програма за седми разред
 6. Милан Анастасов, пруководилац Стручног већа из области предмета друштвених наука
 7. Милена Марковић Павићевић, руководилац Стручног већа разредне наставе
 8. Снежана Радисављевић,  руководилац Стручног актива за развој школског програма за први разред
 9. Лела Зековић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за други разред
 10. Данијел Маслаковић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за трећи разред
 11. Душица Ђукић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за четврти разред
 12. Јасмина Јевтић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за пети разред
 13. Предраг Барјактаровић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за шести разред
 14. Дргиша Милошевић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за осми разред
 15. Владимир Анђелковић, руководилац Стручног актива за развојно планирање