Педагошки колегијум

Чланови педагошког колегијума су:

 1. Драгана Миленковић, директор школе
 2. Милена Марковић, стручни сарадник – педагог
 3. Снежана Радисављевић, руководилац Стручног актива за развојно планирање и руководилац Стручног актива за развој школског програма за трећи разред
 4. Славица Митић Живковић, руководилац Стручног већа за области предмета уметности и вештина
 5. Слободанка Рогановић, руководилац Стручног већа за области предмета природних вештина и Стручног актива за развој школског програма за пети разред
 6. Јасмина Тодоровић, руководилац Стручног већа за области предмета друштвених наука
 7. Аца Миленковић, руководилац Стручног већа разредне наставе
 8. Данијел Маслаковић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за први разред
 9. Душица Ђукић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за други разред
 10. Лела Зековић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за четврти разред
 11. Драгиша Милошевић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за шести разред
 12. Предраг Барјактаровић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за седми разред
 13. Бебица Спасић, руководилац Стручног актива за развој школског програма за осми разред

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Педагошког колегијума