Одељењска већа

Одељењско веће разредне наставе – Аца Миленковић

Одељењско веће петог разреда – Душан Ракић

Одељењско веће шестог разреда – Драгана Ђокић

Одељењско веће седмог разреда – Анета Петровић

Одељењско веће осмог разреда – Новица Мојашевић