Родитељски састанци

  • Сва одељења од првог до четвртог разреда у матичној школи и издвојеним одељењима – четвртак, 28. 3. 2024. у 12:30
  • 8/1 – четвртак, 28. 3. 2024. у 12:30
  • 8/2 – четвртак, 28. 3. 2024. у 13:15
  • 5/2 – петак, 29. 3. 2024. у 12:30
  • 6/1 – понедељак, 1. 4. 2024. у 10:00
  • 5/1 – понедељак, 1. 4. 2024. у 12:20
  • 7/1 – понедељак, 1. 4. 2024. у 13:15