Школски програми

  Програм наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања

  Програм наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања

  Програм наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања

  Програм наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања

  Програм наставе и учења за пети разред основног образовања и васпитања

  Програм наставе и учења за шести разред основног образовања и васпитања

  Програм наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања

  Програм наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања

Напомена: Школски програми за други, трећи, четврти, шести, седми и осми разред су израђени јуна 2017. године и важиће за за школске 2017/2018. годину, 2018/2019. годину, 2019/2020. годину и 2020/2021. годину. Школски програми за први и пети разред су донети јуна 2018. године за школске 2018/2019. годину, 2019/2020. годину, 2020/2021. годину и 2021/2022. годину.