Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених током трајања пандемије COVID-19

     Актуелни корона вирус је изазивач обољења  COVID-19. Најчешћи симптоми заразе су висока температура, умор, суви кашаљ и одсуство чула мириса и укуса са истовременом појавом бола у грлу.    Већина људи има блаже симптоме, али постоји могућност да симптоми буду и тежи, нарочито код старијих особа и хроничних болесника. Вирус стално мутира, а актуелни делта сој овог вируса има тенденцију да се са већом вероватноћом јавља код деце.

     Вакцине које се примењују са различитим степеном ефикасности, с тога је неопхдно придржавати се епидемиолошких мера.

     Мере смањења ризика уноса корона вируса у школу

 • Ученици као и сво наставно и ненаставно особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције (кијање, кашаљ, цурење из носа, замарање…).
 • Родитељи треба своко јутро, пре поласка детета у школу, да му измере телесну температуру. Уколико дете има повишену телесну температуру, родитељи треба да задрже дете код куће и о томе телефонским путем обавесте одељењског старешину.
 • Наставно и ненаставно особље треба да провере своју телесну температуру пре поласка на посао. Уколико имају повишену телесну температуру, о томе треба да обавесте руководство школе и остану код куће.

     Мере при уласку у школу

 • Ученици ће у школу улазити на споредном улазу из школског дворишта. Ученици ће у школу моћи да уђу најраније у 7:45 часова.
 • На самом улазу једно задужено лице ће ученицима мерити телесну температуру, а друго задужено лице ће вршити дезинфекцију руку ученика одговарајућим, прописаним средством за дезинфекцију.
 • Сви ученици који у тренутку мерења немају повишену телесну температуру моћи ће да уђу у школу и присуствују настави. Ученике ће до учионице пратити учитељ или наставник код кога имају први час тог дана.
 • Родитељима и другим пратиоцима ученика није дозвољен улазак у просторије школе.

     Поступак када ученик на улазу у школу има повишену телесну температуру

 • Под повишеном телесном температуром сматра се температура већа од 37 0С.
 • Ученика коме се на улазу измери повишена телесна температура задужено лице спроводи до просторије у школи која је одређена за изолацију.
 • Особље школе о томе одмах обавештава родитеље ученика.
 • Родитељи су у обавези да у најкраћем року дођу и преузму своје дете.
 • Ученик остаје у просторији за изолацију под надзором задуженог лица све док у школу не дођу родитељи и преузму ученика. Све време боравка ученик је у обавези да носи маску.
 • Након одласка ученика из школе, просторија се детаљно дезинфикује.

     Ношење маске

 • Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске.
 • Ученици треба да носе маске:
 • при уласку у школу па све до доласка до своје клупе;
 • приликом одговарања и разговора;
 • приликом било којег кретања ван клупе, одласка на одмор или тоалет.
 • Препоручује се да ученици носе маску све време боравка у школи, али се она може одложити када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

     Одлазак из школе

 • Након завршетка последњег часа ученици, без задржавања и стварања гужви, напуштају школу и одлазе кући.

     Исхрана ученика у школи

 • Ученици доносе припремљену храну у школу.
 • Исхрана ученика се спроводи у учионици.
 • Пре јела алкохолом треба дезинфиковати столове.
 • Ученици треба да оперу руке пре јела.
 • Ученици међусобно не треба да деле храну, пиће и прибор.
 • Препоручује се да сваки ученик са собом носи флашицу са водом.

     Поступак са ученицима и особљем школе који имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID 19

     Уколико се симптоми појаве ван школе

 • Јавити се у COVID – 19 амбуланту Дома здравља „Др Милорад Михајловић“ у Ражњу. Не долазити у школу и обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара.

     Уколико се симптоми појаве у школи

 • Особље школе: Потребно је да сеособа са симптомима болести одмах јави у COVID – 19 амбуланту Дома здравља „Др Милорад Михајловић“ у Ражњу. Истовремено надлежна особа у школи обавештава Институт за јавно здравље Ниш.
 • Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску сместити у одређену просторију за изолацију. Одмах обавестити родитеље и Институт за јавно здравље Ниш. О ученику, у просторији за изолацију до доласка родитеља, брине задужено лице користећи маску и рукавице. Потребно је просторију након одласка ученика очистити и дезинфиковати.

     Ово Упутство израђено је на основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години и Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе, усвојених од стране Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, дана 11. августа 2020. године.

     Упутство ће се примењивати од 1. септембра 2021, током шкоске 2021/2022. године.

Тим за реализацију плана здравствене заштите