Савет родитеља

Чланови Савета родитеља школе су:

 1. Јована Марковић – 1/1
 2. Сања Цветковић- 2/1 – заменик председника
 3. Марија Војиновић- 3/1
 4. Јасмина Ивановић – 4/1
 5. Јасмина Динић- 5/1 – председник
 6. Андријана Дурковић – 5/2
 7. Јелена Јанковић – 6/1
 8. Марија СЛавковић – 7/1
 9. Снежана Маринковић – 8/1
 10. Јовица Стојковић – 8/2
 11. Иван Стојковић – Шетка
 12. Сашка Павловић – Мађере
 13. Марица Митић – Прасковче, 2/7
 14. Милица Милојковић – Прасковче, 1/7 и 4/7
 15. Татјана Стевић – Липовац
 16. Милош Драгоњић – Рујиште
 17. Тијана Јанићијевић – Црни Као
 18. Милена Марковић, представник родитеља ученика који раде по ИОП-у

     *На Савету родитеља одржаном дана 12. 9. 2023. године изабран је представник родитеља у Локални савет родитеља: Милош Драгоњић и заменик Марија Војиновић.

  Правилник о општинском савету родитеља, 14. 08. 2018.