Савет родитеља

Чланови Савета родитеља школе су:

 1. Јована Марковић – 1/1
 2. Драгана Миленовић- 2/1
 3. Јасмина Ивановић- 3/1, заменик председника
 4. Марија Јоцић – 4/1
 5. Јелена Јанковић- 5/1
 6. Марија Славковић – 6/1
 7. Маја Живановић – 7/1
 8. Јовица Стојковић – 7/2
 9. Марија Војиновић – 8/1, председник
 10. Јелена Мијалковић – 8/2
 11. Данијел Радојковић – Шетка
 12. Сашка Павловић – Мађере
 13. Миодраг Мијатовић – Прасковче
 14. Јелена Трифуновић – Прасковче
 15. Новица Нешић – Липовац
 16. Милош Драгоњић – Рујиште
 17. Тијана Ристић – Црни Као
 18. Милена Марковић, представник родитеља ученика који раде по ИОП-у

  Правилник о општинском савету родитеља, 14. 08. 2018.