Основни подаци о школи

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ВУШОВИЋ”
Адреса Новоражањска 42, Ражањ
Телефон/факс 037/841 112
Телефон - директор 037/841 131
Година оснивања Решење СО Ражањ о оснивању школе бр. 01-4350/1 од 25.07.1965. године
e-mail os.ivanvusovic@mts.rs
сајт www.skolarazanj.edu.rs
ПИБ 101463804
Матични број 07132425
Регистарски број 6175600329
Шифра делатности 8520
Директор школе Драгана Миленковић
Председник Школског одбора Ивана Здравковић
Председник Савета родитеља Милица Миловановић