Основни подаци о школи

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ВУШОВИЋ”
Адреса Новоражањска 42, Ражањ
Телефон/факс 037/384 1112
Телефон - директор 037/3841 933
Година оснивања Решење СО Ражањ о оснивању школе бр. 01-4350/1 од 25.07.1965. године
e-mail osi.vusovic@gmail.com
сајт www.skolarazanj.edu.rs
ПИБ 101463804
Матични број 07132425
Регистарски број 6175600329
Шифра делатности 8520
Директор школе Драгана Живановић
Председник Школског одбора Дејан Гагић
Председник Савета родитеља Јасмина Динић