Административно-финансијско особље

Јелена Илић

Секретар

sekretar.razanj@gmail.com

037/3841-112


Биљана Петковић

Рачуновођа

037/3841-112


Марина Цветковић

Референт за правне, административне и кадровске послове

referent.razanj@gmail.com