Контакт

адреса Новоражањска 42, 37215 Ражањ

  +381 37 3841 933 – директор

 +381 37 384 1112 – секретар

 +381 37 384 1112 – шеф рачуноводства

телефон и факс  +381 37 384 1112

писамце

site-internet-icon-png-29-site  www.skolarazanj.edu.rs

facebook-logo_318-49940-site

Оставите одговор