Недеља сећања и заједништва

Уторак, 7. 5. 2024.

  • Радионица наставнице грађанског васпитања и педагога школе са ученицима шестог, седмог и осмог разреда на тему „Будимо заједно различити”.
  • Хор у реализацији наставнице музичке културе са ученицима од првог до осмог разреда (песме којима се промовише заједништво, толеранција, другарство)

Среда, 8. 5. 2024.

  • Ликовни и литерарни радови свих ученика од првог до осмог разреда на тему „Заједно смо и лепши и јачи”.
  • Еколошка акција – уређивање учионица (за ученике од првог до четвртог разреда од 11 до 12 часова, а за ученике од петог до осмог разреда од 12 до 13 часова)

Четвртак, 9. 5. 2024.

  • Дан игре и дружења са родитељима (друштвене игре) од 12:30 до 13:30 часова.
  • О дискриминацији и стереотипима на часовима грађанског васпитања и верске наставе.

Петак, 10. 5. 2024.

  • Тематска настава – исходи наставних јединица у вези са толеранцијом, емпатијом, сарадњом.
  • Полигони на терену са ученицима од првог до четвртог разреда од 11:00 до 12:30 часова.
  • Филм о значају вршњачке подршке и прихватања за ученика од петог до осмог разреда у Дому културе од 12 до 14 часова.