Наставно особље

 

Милан Анастасов

Историја

одељења: V/1, VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

писамце 63anastasov@gmail.com


Владимир Анђелковић

Хемија

одељења: VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

 

писамце vladimirandjelkovic85@gmail.com


Милан Бањац

Верска настава – Православни катихизис

одељења:


Предраг Барјактаровић

одељењски старешина: VI/1

Српски језик

одељења: V/1, VI/1, VIII/1, VIII/2

 

писамце predragbarjaktarovic@gmail.com


Драгана Ђокић

одељењски старешина: VIII/2

Енглески језик

одељења: I/1, V/1, VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2,

Прасковче (I/7, II/7, IV/7)

Липовац

писамце dragana77djokic@gmail.com


Душица Ђукић

Разредна настава

одељење: I/1

писамце dusica62djukic@gmail.com


Лела Зековић

Разредна настава

одељења: IИI/1

писамце lekica958@gmail.com


Светлана Илић

Разредна настава

одељења: Прасковче (I/7, II/7, III/7, IV/7)

писамце svetlanailic1965@gmail.com


Јасмина Јевтић

Енглески језик

одељења: II/1, III/1, IV/1, Мађере, Рујиште, Црни Као, Шетка


Владимир Јовић

Верска настава – Православни катихизис

Одељења:


Ирена Крстић

Српски језик

одељења: VII/1, VII/2

Грађанско васпитање

VI/1, VIII/1, VIII/2

писамце krsticv@yahoo.com


Јелена Жикић

Разредна настава

одељења: Рујиште (I/8, II/8)

писамце milena_markovic84@yahoo.com


Данијел Маслаковић

Разредна настава

одељење: IV/1

писамце danijel.maslakovic@gmail.com


Миодраг Милановић

Разредна настава

одељења: Црни Као (I/9, II/9, III/9, IV/9)

писамце miodrag.milanovic956@gmail.com


Аца Миленковић

Разредна настава

одељење: Шетка (I/10, II/10, IV/10)

писамце aca63milenkovic@gmail.com


Марија Динић

Разредна настава

одељења: Мађере (I/5 ,II/5, III/5, IV/5)


Драгиша Милошевић

одељењски старешина: V/1

Физичко васпитање

одељења: V/1, VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

Изборни спорт

одељења: VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

Физичка активност

одељење: V/1


Славица Митић Живковић

Техничко и информатичко образовање

одељења: V/1 VI/1, VII/1, VII/2


Владан Младеновић

одељењски старешина: VII/2

Физика

одељења: VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

 

писамце vladan.al.m@gmail.com, vladanalm@gmail.com


Радован Младеновић

Географија

одељења: V/1, VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

писамце radovan.m.mladenovic@gmail.com


Новица Мојашевић

Математика

одељења: V/1, VI/1, VII/1, VII/2

Обавезна слободна активност – Шах

V/1

писамце novicamojasevic@hotmail.com


Душица

Француски језик

одељења: VIII/1, VIII/2

писамце mirjananedeljkovic77@hotmail.com


Снежана Радисављевић

Разредна настава

одељење: II/1

писамце snezana.radisavljevic68@gmail.com


Слободанка Рогановић

одељењски старешина: VIII/1

Биологија

одељења: V/1, VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

писамце slobodanka.roganovic@gmail.com


Бебица Спасић

одељењски старешина: VII/1

Музичка култура

одељења: V/1, VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

Грађанско васпитање

одељења: V/1, VII/1, VII/2

писамце spasicbebica@gmail.com, spasicb@hotmail.rs


Иван Станишев

Математика

одељења: VIII/1, VIII/2

Информатика и рачунарство

одељења: V/1 прва група, V/1 друга група, VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

писамце stanisev@gmail.com


Зоран Стојановић

Техничко и информатичко образовање

одељења: VIII/1, VIII/2

писамце z_stojanovic33@yahoo.com


Марија Стојиљковић

Ликовна култура

одељења: V/1, VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2

 

писамце marija.stojiljkovic982@gmail.com


Владица Столић

Верска настава – Православни катихизис

Одељења: I/1, V/1, VI/1,  VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2


Горан Тодоровић

Разредна настава

одељења: Липовац (III/4)

писамце goran68todorovic@gmail.com


Јасмина Тодоровић

Француски језик

одељења: V/1, VI/1, VII/1, VII/2

писамце jasmina.todorovic2014@gmail.com

 

Оставите одговор