Комисије

Комисија за преглед педагошке документације:

  1. Данијел Маслаковић, наставник разредне наставе – координатор
  2. Драгана Ђокић, наставник енглеског језика
  3. Драгана Живановић, директор школе
  4. Милица Динић, педагог школе
  5. Јелена Илић, секретар школе