Комисије

Комисија за преглед педагошке документације:

  1. Данијел Маслаковић, наставник разредне наставе – координатор
  2. Драгана Ђокић, наставник енглеског језика
  3. Драгана Живановић, директор школе
  4. Милица Динић, педагог школе
  5. Јелена Илић, секретар школе

Комисија за организовање и спровођење екскурзија:

  1. Милена Марковић Павићећвић, наставник разредне наставе – координатор
  2. Слободанка Рогановић, наставник биологије
  3. Јасмина Јевтић, наставник енглеског језика
  4. Анета Петровић, наставник математике
  5. Јелена Илић, секретар школе