Годишњи план рада школе

Школски одбор Основне школе „Иван Вушовић“ у Ражњу, на седници одржаној 13.09.2018. године донео је Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину

Школски одбор Основне школе „Иван Вушовић“ у Ражњу, на седници одржаној 25.01.2019. године донео је Анекс годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Анекс годишњег плана рада за школску 2018/2019. годину