Школски одбор

Чланови школског одбора школе су:

  1. Дејан Гагић, представник локалне самоуправе
  2. Горан Митић, представник локалне самоуправе
  3. Милена Јанковић, представник локалне самоуправе
  4. Снежана Радисављевић, наставник разредне наставе
  5. Душица Ђукић, наставник разредне наставе
  6. Владимир Анђелковић, наставник хемије
  7. Маја Тодоровић, родитељ
  8. Марија Петковић, родитељ
  9. СЈована Марковић, родитељ

Председник школског одбора ОШ „Иван Вушовић” је Дејан Гагић, економиста.

Заменик председника Школског одбора је Душица Ђукић, наставник разредне наставе.