Школски одбор

Чланови школског одбора школе су:

  1. Дејан Гагић, представник локалне самоуправе
  2. Горан Митић, представник локалне самоуправе
  3. Снежана Миланов, представник локалне самоуправе
  4. Милица Динић, педагог школе
  5. Душица Ђукић, наставник разредне наставе
  6. Сузана Тодоровић, наставник разредне наставе
  7. Ивица Јовановић, представник родитеља
  8. Горан Јеремић, представник родитеља
  9. Маријана Станковић, представник родитеља

Председник школског одбора ОШ „Иван Вушовић” је Дејан Гагић, економиста.

Заменик председника Школског одбора је Маријана Станковић, дипл. економиста.