Школски одбор

Чланови школског одбора школе су:

  1. Снежана Радисављевић, професор разредне наставе из Прасковча
  2. Душица Ђукић, наставник разредне наставе из Вароши
  3. Владимир Анђелковић, професор хемије из Ражња
  4. Дејан Гагић, економиста из Мађера
  5. Ивана Величковић, дипл. менаџер информационих технологија из Вароши
  6. Петар Стојковић, менаџер модерног бизниса из Ражња
  7. Маја Карастојковић, економски техничар из Мађера
  8. Марија Петковић, домаћица из Рујишта
  9. Сања Радојковић, домаћица из Вароши

Председник школског одбора ОШ „Иван Вушовић” је Ивана Величковић, дипл. менаџер информационих технологија

Заменик председника Школског одбора је Душица Ђукић, наставник разредне наставе.