Школски одбор

Чланови школског одбора школе су:

  1. Аца Миленковић, професор разредне наставе из Шетке
  2. Душица Ђукић, наставник разредне наставе из Вароши
  3. Владимир Анђелковић, професор хемије из Ражња
  4. Ивана Здравковић, дипломирани правник из Ражња, представник локалне самоуправе
  5. Ивана Величковић, економски техничар из Вароши, представник локалне самоуправе
  6. Петар Стојковић, саобраћајни техничар из Ражња, представник локалне самоуправе
  7. Јелена Павловић, фризерка из Ражња, представник Савета родитеља
  8. Милица Миловановић, специјалиста органске пољопривреде из Ражња, представник Савета родитеља
  9. Маријана Станковић, економски техничар из Ражња, представник Савета родитеља

Председник школског одбора ОШ „Иван Вушовић” је Ивана Здравковић, дипл. правник из Ражња.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Школског одбора

  План и програм рада Школског одбора


На седници Школског одбора, одржаној дана 25.01.2019. године, чланови Школског одбора донели су следеће одлуке:

  Одлуке са седнице Школског одбора, 25.01.2019.