Школски одбор

Чланови школског одбора школе су:

  1. Небојша Ћирковић, наставник физичког васпитања из Пардика
  2. Душица Ђукић, наставник разредне наставе из Вароши
  3. Владимир Анђелковић, наставник хемије из Ражња
  4. Бојана Стоиљковић, дипломирани правник из Ражња, представник локалне самоуправе
  5. Ивана Величковић, економски техничар из Вароши, представник локалне самоуправе
  6. Петар Стојковић, саобраћајни техничар из Ражња, представник локалне самоуправе
  7. Јелена Павловић, фризерка из Ражња, представник Савета родитеља
  8. Милица Миловановић, специјалиста органске пољопривреде из Ражња, представник Савета родитеља
  9. Надица Живадиновић, правни биротехничар из Послона, представник Савета родитеља

Председник школског одбора ОШ „Иван Вушовић” је Бојана Стоиљковић.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Школског одбора