Општа правна акта школе

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Статут ОШ „Иван Вушовић”, 06.03.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Анекс Статута ОШ „Иван Вушовић“, 13.09.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Анекс Статута ОШ „Иван Вушовић“, 25.01.2019.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о раду ОШ „Иван Вушовић“, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о организацији рада и систематизацији радних места, 13.09.2018. 

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правила понашања у ОШ „Иван Вушовић“, 04.03.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Анекс правила понашања у ОШ „Иван Вушовић“, 25.01.2019.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ „Иван Вушовић”, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Анекс правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује основна школа ,,Иван Вушовић“ Ражањ, 25.01.2019.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика, 06.03.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Анекс Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика, 28.11.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о похваљивању и награђивању ученика, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Програм о обучавању радника из области заштите од пожара, 08.09.2010.

  Етички кодекс ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ, 03.04.2018. год.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Ученичког парламента, 28.03.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Школског одбора, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Наставничког већа, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Пословник о раду Савета родитеља, 02.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе, 28.06.2018.

Оставите одговор