Општа правна акта школе

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Статут ОШ „Иван Вушовић” 06.03.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о раду ОШ „Иван Вушовић“ 03.4.2018.год.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о организацији рада и систематизацији радних места 03.04.2018. год.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Сагласност Школског одбора на Правилник о организацији рада и систематизацији послова и радних места

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правила понашања у ОШ „Иван Вушовић“ 04.03.2018. године

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује ОШ „Иван Вушовић”, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика 06.03.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика 11.12.2013.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Правилник о похваљивању и награђивању ученика, 03.04.2018.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Програм о обучавању радника из области заштите од пожара

  Етички кодекс ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ 03.04.2018. год.

Оставите одговор