Архиве категорија: Обавештења

Организација наставе на почетку школске 2021/22. године

     Нова школска 2021/22. година почиње у среду 1. септембра 2021. године. Настава за све разреде почиње у 08.00.

     Пошто се школа тренутно налази у зеленој зони, настава ће се организовати по 1. моделу:

 • У свим одељењима часови ће трајати 45 минута.
 • Образовно-васпитни рад се организује непосредно у простору школе.
 • Свако одељење има своју учионицу и током одмора нема промена учионица осим за часове Музичке културе, Физичког и здравственог васпитања, Информатике и рачунарства и Верске наставе.

Распоред звоњења у матичној школи и издвојеним одељењима:

Распоред часова

     Аутобуски превоз ученика је организован на следећи начин:

 • Црни Као-Ражањ: 7.00 (ђачки полазак)
 • Мађере-Ражањ: 7.45 (ђачки полазак)
 • Ниш-Ражањ преко Малетине, Прасковча, Послона и Чубуре: 6.30 (стара редовна аутобуска линија)
 • Ражањ-Чубура-Послон-Малетина: 12.35 (ђачки полазак)
 • Ражањ-Мађере: 14.05 (ђачки полазак)
 • Ражањ-Црни Као: 14.10 (ђачки полазак)
 • Ражањ-Чубура-Послон-Малетина: 14.35 (ђачки полазак)

     Наставља се и реализација пројекта „Обогаћени једносменски рад”. Након изјашњавања ученика током прве недеље септембра биће израђен распоред у складу са интересовањима ученика.

     За почетак нове школске године Институт за јавно здравље Ниш је израдио кратко упутство за ученике са основним корацима и препорукама за заштиту од корона вируса у школској средини.

     Свим ученицима и наставницима желимо успешну школску годину!

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНОГ ИСПИТА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Датум Време
ЧЕТВРТАК 19. 08. 2021. 9:00
ПЕТАК 20. 08. 2021. 9:00
ПОНЕДЕЉАК 21. 08. 2021. 9:00
УТОРАК 22. 08. 2021. 9:00
СРЕДА 23. 08. 2021. 9:00

Организација родитељских састанака

     Родитељски састанци биће организовани за сва одељења у следћим терминима:

 • 1/1 – петак 23. 04. 2021. у 11:15 у одељењској учионици,
 • 2/1 – петак 23. 04. 2021. у 11:00 у одељењској учионици,
 • 3/1 – петак 23. 04. 2021. у 11:30 у одељењској учионици,
 • 4/1 – петак 23. 04. 2021. у 11:30 у одељењској учионици,
 • 5/1 – четвртак 22. 04. 2021. у 11:00 у угледној учионици,
 • 5/2 – четвртак 22. 04. 2021. у 10:00 у одељењској учионици,
 • 6/1 – четвртак 22. 04. 2021. у 11:00 у одељењској учионици,
 • 6/2 – четвртак 22. 04. 2021. у 10:00 у одељењској учионици,
 • 7/1 – четвртак 22. 04. 2021. у 10:00 у свечаној сали,
 • 8/1 – четвртак 22. 04. 2021. у 10:30 у свечаној сали,
 • Липовац – петак 23. 04. 2021. у 11:00,
 • Рујиште – петак 23. 04. 2021. у 11:00,
 • Црни Као – петак 23. 04. 2021. у 11:00,
 • Прасковче (оба одељења) – петак 23. 04. 2021. у 11:00,
 • Шетка – четвртак 22. 04. 2021. у 15:30,
 • Мађере – наредне недеље (родитељи ће бити благовремено обавештени).

     Моле се родитељи да поштују све епидемиолошке мере приликом доласка у школу.

Организација наставе од 19. 04. 2021. године

     Од понедељка 19. априла 2021. године реализација наставе се враћа у школу за све разреде од првог до осмог разреда. 

     Ученици првог циклуса наставу реализују као и све време до сада. Ученици другого циклуса се враћају у школске клупе на начин као и пре одласка на наставу на даљину 22. 03. 2021. године. Распоред часова је исти као и временска динамика. 

     Обавештење за ученике из Мађера о превозу: Полазак из Ражња је у 15:05 након шестог часа. 

Обавештење за одељенског старешину, ученике VIII разреда и родитеље

Поштовани,

            У складу са календаром образовно васпитног рада у основној школи за школску 2020/21. годину („СЛ. Гласник РС – Просветни гласник“, бр.5/20 и 18/20), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит и ове године организује пробни завршни испит.

            У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда, ће 09.04.2021. године, у 13 часова, у оквиру пробног завршног испита полагати тест из математике, док ће 10.04.2021. године, у 9 часова, полагати тест из српског/матерњег језика, а у 11,30 часова комбиновани тест (биологија,географија, историја, физика и хемија). Израда тестова траје 120 минута, изузетно, уколико је испит почео са закашњењем, време испита се продужава тако да израда теста траје 120 минута.

* Ученици су обавезни да дођу у школу сат времена пре полагања испита.

            Пробни завршни испит организује се на начинкоји осигурава безбедност и здравље ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција у школском простору.

            Идентификационе налепнице (образац 41) се преко окружних комисија достављају у све школе у којима се полаже завршног испит. Сваки ученик школе добиће персонализоване идентификационе налепнице, које ће се користити и за пробни завршни испит и за завршни испит.

            Током оба дана полагања пробног завршног испита, одељенски старешина проверава присуство свих ученика из одељења, испред школе, 30 минута пре почетка испита, подсећајући их на распоред просторија и проверава да ли су понели ђачке књижице, сав потребан прибор и додељује ученицима идентификационе налепнице (образац 41) са идентификационим бројем ученика Примерак за ученика пре почетка израде теста.

            Након реализованог пробног завршног испита, тестови ученика остају и прегледају се у школи и не смеју се објављивати јавно.

            Школа у циљу унапређивања постигнућа ученика и постизања бољих резултата на завршном испиту, користи резултате ученика са пробног завршног испита у планирању рада у наредном периоду, а резултати се јавно не објављују на интернет страници школе.

С поштовањем,

Директор школе

Драгана Живановић

Обавештење о организацији пробног завршног испита

     У циљу припреме ученика осмог разреда, наставника и школа за завршни испит и ове године се организује пробни завршни испит.

     Осим верне симулације процеса завршног испита, где ученици пролазе кроз утврђене процедуре (време доласка, потребан прибор, поступање и правила пре, у време и након завршног испита, оргабизација простора и рада, улоге одељењског старешине, дежурних наставника, супервизора и друго), циљ организовања пробног завршног испита је тај да се види колико су ученици у овом тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду.

     У петак 09. 04. 2021. године у 13 часова у оквиру завршног испита полагаће се тест из математике. У суботу 10. 04. 2021. године у 9 часова ученици осмог разреда ће полагати тест из српског језика, а у 11:30 часова полагаће комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија).

     Израда тестова траје 120 минута. Уколико испит почне са закашњењем, време испита се продужава тако да израда теста траје 120 минута.

     Све просторне и организационе услове за спровођење завршног испита обезбеђује школа и Школска комисија формирана на нивоу школе у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

     Школа ће, у циљу унапређивања постигнућа ученика и постизања бољих резултата на завршном испиту, користити резултате ученика са пробног завршног испита у планирању рада у наредном периоду.

     Са временском динамиком активности везаних за завршни испит и упис ученика у средње школе можете се упознати на следећем линку:

Календар активности за спровођење завршног испита, пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

     Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

     Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

     Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

     Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.