Остало

08.10.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка енергената за потребе грејања – дрво за огрев, за издвојена одељења основне школе „Иван Вушовић“ Ражањ за школску 2018/2019. годину


01.10.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка добара – намештај за потребе основне школе „Иван Вушовић“ Ражањ


28.09.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка добара – електро материјала за потребе основне школе „Иван Вушовић“ Ражањ за школску 2018/2019. годину


07.09.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка услуге – осигурање ученика за школску 2018/2019. годину


20.08.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка енергената за потребе грејања – дрво за огрев за издвојена одељења


14.06.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Израда Пројекта машинских инсталација – реконструкција и адаптација централног грејања зграде ОШ „Ивана Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка горива и делова за одржавање моторне опреме за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018.годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка средстава за хигијену за потребе ОШ„Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Штампа часописа „Ражњићи од знања“ ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга у области заштите од пожара ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину


24.05.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка бензина за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка прехрамбених производа за потребе репрезентације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Угоститељске услуге поводом прославе Другарске вечери ученика ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга ресторана за потребе репрезентације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину


04.05.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Фотографисање ученика ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка пресвлака/навлака за столице за свечану салу ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга одржавања ватрогасне опреме ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину


03.05.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка бензина за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка горива и делова за одржавање моторне опреме за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018.годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка средстава за хигијену за потребе ОШ„Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање биротехничке опреме у ОШ„Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга ресторана за потребе репрезентације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину


20.03.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка грађевинског материјала за потребе школе у 2018. години

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња материјала за централно грејање за потребе школе у 2018. години

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка материјала за водовод и канализацију за потребе школе у 2018. години

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка намештаја за потребе школе у 2018.години

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка производа од керамике, пратеће опреме и санитарија за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка рачунарске опреме за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ


27.02.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Израда Пројекта за другу фазу санације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ