Набавке на које се закон не примењује

27. 10. 2023.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка добра „Набавка енергента лож-уља – гасно уље екстра лако евро ел за 2023. годину”


6. 9. 2023.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка енергената за потребе грејања – дрво за огрев, за издвојена одељења основне школе „Иван Вушовић” Ражањ за 2023. годину


3. 9. 2023.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка услуге – осигурање ученика ОШ „Иван Вушовић” Ражањ за школску 2023/2024. годину


31. 5. 2023.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка услуга – услуга у области заштите од пожара ОШ „Иван Вушовић” Ражањ за 2023. годину


26. 5. 2023.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка услуге – фотографисање ученика ОШ „Иван Вушовић” Ражањ


16. 5. 2023.

Позив за подношење понуда за набавку радова – „Надзор над извођењем радова на изради унутрашњих гасних инсталација у објекту школске трпезарије у комплексу ОШ „Иван Вушовић” Ражањ


15. 5. 2023.

Позив за подношење понуда за набавку радова „Извођење радова на изради унутрашњих гасних инсталација у објекту школске трпезарије у комплексу ОШ „Иван Вушовић” Ражањ


28. 3. 2023.

Позив за достављање понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Услуга осигурања објеката, опреме и запослених

Образац понуде


6. 9. 2022.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка услуге – Осигурање ученика основне школе ОШ „Иван Вушовић” Ражањ за школску 2022/2023. годину

6. 9. 2022.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка грађевинског материјала за потребе школе


29. 8. 2022.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – одржавање биротехничке опреме и набавка тонера за потребе школе

29. 8. 2022.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка добара – средства за дезинфекцију за потребе школе за школску 2022/23. годину


25. 8. 2022.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка канцеларијског материјала за потребе школе


24. 8. 2022.

Позив за подношење понуда у постуоку набавке на које се закон не примњује – набавка енергената за потребе грејања – дрво за огрев, за издвојена одељења школе за 2022. годину


22. 8. 2022.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка енергената за потребе грејања – дрво за огрев, за издвојена одељења школе за 2022. годину


7. 3. 2022.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Услуга одржавања система техничке заштите (камера и опреме) који је у власништву школе


7. 3. 2022.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке услуга обављања мерења емисије загађујућих материја у ваздуху из стационираних извора загађивања у ОШ „Иван Вушовић” Ражањ за 2022. годину


23. 2. 2022.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Набавка тонера за потребе школе


11. 2. 2022.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке – Набавка услуге измена пројектне документације – предмер и предрачун за ИДП идејни пројекат: Реконструкција и енергетска санација ОШ „Иван Вушовић” одељење у Прасковчу, и ИДП идејни пројекат: реконструкција ОШ „Иван Вушовић” у Ражњу II фаза


3. 12. 2021.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – електронска опрема за потребе школе


15. 11. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка добара за потребе школе (материјал за одржавање зграда) 2


5. 11. 2021.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка добара за потребе школе (материјал за одржавање зграда) 1


27. 9. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка канцеларисјког материјала за потребе школе


20. 9. 2021.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка енергената за потребе грејања – дрво за огрев за издвојена одељења


17. 08. 2021.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка добара – средства за дезинфекцију за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за школску 2021/2022. годину


18. 08. 2021.

Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка услуга – Дезинфекција, дезинсекција и и дератизација пословних просторија ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ


31. 05. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка канцеларисјког материјала за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ


26. 05. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка услуге – фотографисање ученика ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ


12. 05. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка добара – тример за кошење траве


11. 05. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – услуга техничке подршке у одржавању рачунара, рачунарске опреме и рачунарске мреже у просторијама ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ


11. 05. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – услуга одржавања система техничке заштите (камера и опреме) који је у власниптву ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ


09. 04. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка добара – средства за хигијену и чишћење за потребе школе за школску 2020/21. годину


07. 04. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – набавка добара – средстава за хигијену за потребе школе за школску 2020/21. годину


26. 03. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара – електроматеријала за потребе школе за школску 2020/21. годину


24. 03. 2021.

  Позив за достављање понуда у поступку набавке на које се закон не примењује – Услуга осигурања објеката, опреме и запослених


15. 03. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке услуга обављања мерења емисије загађујућих материја у ваздуху из стационираних извора загађења у ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2021. годину


15. 03. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге обављања послова безбедности и здравља на раду у ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2021. годину


12. 02. 2021.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга израде пројектно-техничке документације за израду идејног пројекта реконструкције и елабората енергетске ефикасности Основне школе у Прасковчу


08. 02. 2021.

  Позив за подношење понуда у постпуку набавке на које се закон не примењује – одржавање биротехничке опреме у школи за 2021. годину


30.06.2020.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка енергената за потребе грејања – дрво за огрев за издвојена одељења


10.06.2020.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – угоститељске услуге поводом прославе другарске вечери ученика


01.06.2020.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – фотографисање ученика


22.11.2019.

 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – немоторна опрема


07.11.2019.

 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – немоторна опрема

 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – уградна опрема

 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – рачунарска опрема


23.09.2019.

  Одлука о додели уговора за набавку школског намештаја


11.09.2019.

  Конкурсна документација за набавку школског намештаја


23.08.2019.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – набавка дрва за огрев

19.08.2019.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – набавка дрва за огрев

07.06.2019.

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – набавка услуге техничког прегледа фискултурне сале

20.05.2019.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – фотографисање ученика


03.05.2019.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – набавка услуге израде пројектно-техничке документације за другу фазу санације школе


25.04.2019.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – набавка услуге техничког прегледа фискултурне сале


17.12.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – набавка профилних цеви за потребе школе

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – набавка радне обуће – женска кломпа за потребе школе

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – набавка униформе – прслука за потребе школе

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности на коју се Закон не примењује – набавка украсних трака за столице за свечану салу школе


12.12.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – набавка електронске опреме за потребе школе


03.12.2018.

  Одлука о додели уговора у преговарачком поступку јавне набавке услуга превоза ученика


23.11.2018.

  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Превоз ученика

  Конкурсна документација – Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Јавна набавка 1.2.1/2018 – Набавка услуга: Превоз ученика


08.10.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка енергената за потребе грејања – дрво за огрев, за издвојена одељења основне школе „Иван Вушовић“ Ражањ за школску 2018/2019. годину


01.10.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка добара – намештај за потребе основне школе „Иван Вушовић“ Ражањ


28.09.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка добара – електро материјала за потребе основне школе „Иван Вушовић“ Ражањ за школску 2018/2019. годину


07.09.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка услуге – осигурање ученика за школску 2018/2019. годину


20.08.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка енергената за потребе грејања – дрво за огрев за издвојена одељења


14.06.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Израда Пројекта машинских инсталација – реконструкција и адаптација централног грејања зграде ОШ „Ивана Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка горива и делова за одржавање моторне опреме за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018.годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка средстава за хигијену за потребе ОШ„Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Штампа часописа „Ражњићи од знања“ ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга у области заштите од пожара ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину


24.05.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка бензина за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка прехрамбених производа за потребе репрезентације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Угоститељске услуге поводом прославе Другарске вечери ученика ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга ресторана за потребе репрезентације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину


04.05.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Фотографисање ученика ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка пресвлака/навлака за столице за свечану салу ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга одржавања ватрогасне опреме ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину


03.05.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка бензина за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка горива и делова за одржавање моторне опреме за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018.годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка средстава за хигијену за потребе ОШ„Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Одржавање биротехничке опреме у ОШ„Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Услуга ресторана за потребе репрезентације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ за 2018. годину


20.03.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка грађевинског материјала за потребе школе у 2018. години

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка и уградња материјала за централно грејање за потребе школе у 2018. години

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка материјала за водовод и канализацију за потребе школе у 2018. години

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка намештаја за потребе школе у 2018.години

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка производа од керамике, пратеће опреме и санитарија за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка рачунарске опреме за потребе ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ


27.02.2018.

  Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – Израда Пројекта за другу фазу санације ОШ „Иван Вушовић“ Ражањ