Стручна већа

Стручно веће разредне наставе – Милена Марковић Павићевић

Стручно веће за области предмета друштвених наука – Јасмина Јевтић

Стручно веће за области предмета природних наука – Слободанка Рогановић

Стручно веће за области предмета уметности, вештина и техничких наука – Анета Петровић