Педагошки колегијум

Чланови педагошког колегијума су:

 1. Драгана Живановић, директор школе
 2. Душан Ракић, председник Стручног већа за области предмета уметности,  вештина и техничких наука
 3. Слободанка Рогановић, председник Стручног већа за области предмета природних вештина
 4. Јасмина Јевтић, председник Стручног већа из области предмета друштвених наука
 5. Милена Марковић Павићевић, председник Стручног већа разредне наставе
 6. Јована Крстић,  председник Стручног актива за развој школских програма
 7. Владимир Анђелковић, председник Стручног актива за развојно планирање
 8. Сузана Тодоровић, координатор Тима за инклузивно образовање
 9. Предраг Барјактаровић, координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 10. Бебица Спасић, координатор Тима за самовредновање
 11. Јасмина Тодоровић, координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
 12. Драгана Ђокић, координатор Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 13. Младен Љубисављевић, координатор Тима за професионални развој
 14. Милица Динић, стручни сарадник – педагог