Одељењска већа

Одељењско веће разредне наставе – Аца Миленковић

Одељењско веће петог разреда – Драгана Ђокић

Одељењско веће шестог разреда – Јасмина Јевтић

Одељењско веће седмог разреда – Предраг Барјактаревић

Одељењско веће осмог разреда – Слободанка Рогановић