Посета ментор школе у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за свеˮ

     Дана 4. 10. 2022. године организован је рад са ментор школом у оквиру пројекта Савета Европе „Квалитетно образовање за све”. Школу су посетиле Оливера Костић и Горица Ковачевић из ОШ „Свети Сава” из Владичиног Хана. Циљ посете био је евалуација Aкционог плана у оквиру пројекта „Квалитено образовање за све”, решавање упитника о остварености Акционог плана и његов утицај на ширење и усвајање основних принципа за развијање демократске културе у школи.

     Састанку је присуствовало 10 наставника: Јована Крстић,  наставник српског језика, Марина Цветковић, наставник грађанског васпитања, Аца Миленковић, наставник разредне наставе,  Снежана Радисављевић, наставник разредне наставе, Јелена Жикић,  наставник разредне наставе, Јасмина Тодоровић, наставник француског језика, Сузана Тодоровић, наставник разредне наставе, Милица Динић, педагог школе, Драгана Живановић, директор школе и Анета Петровић, координатор тима.

Координатор тима Анета Петровић