Међународно испитивањe рачунарске и информационе писмености ICILS 2023.

     У четвртак 24. 04. 2023. са почетком у 10 часова, сви ученици 8/2 су приступили онлајн Међународном испитивању рачунарске и информационе писмености ICILS 2023.

     Испитивање је трајало 3,5 сата уз тачно одређену временску динамику са предвиђеним паузама. Директор школе Драгана Живановић  је обезбедила ученицима и освежење и ужину.

     Обезбедили смо да се испитивање одвија без потешкоћа и на стандардизован начин. Тиме смо значајно допринели ICILS 2023 циљевима за побољшање квалитета наставе и учења рачунарске и информационе писмености ученика у Републици Србији.

     Сврха ICILS испитивања је да, у различитим земљама, истражи начине на које млади људи развијају рачунарску и информациону писменост (у даљем тексту CIL) како би могли да буду функционални у дигиталном свету. Да би се ово постигло, испитивање даје информације о постигнућима ученика на CIL тесту који се спроводи коришћењем рачунара. Такође, прикупља податке о навикама ученика у вези са коришћењем рачунара и других дигиталних уређаја. Неки од ових података су исходи, а други доприносе ширем контексту у којем се CIL развија код младих људи. Додатне контекстуалне информације односе се на порекло ученика и податке прикупљене од наставника, школа и образовних система о политикама, ресурсима и педагошким методама по којима се CIL предаје и учи. Ово испитивање се заснива на претходним истраживањима CIL-а и представља одговор на све већи значај познавања ИКТ које дају могућност људима да ефикасно функционишу у дигиталном свету, као и на потребу да креатори образовне политике и образовни системи боље разумеју контекст и исходе ИКТ образовних програма у њиховој земљи.

     Поред тога, испитивање такође испитује алгоритамски начин размишљања ученика (у даљем тексту CT) на којем се заснивају програмирање, управљање подацима и коришћење рачунара за решавање проблема.

Инструменти који су достављени ученицима

     Ученици су радили два CIL тест модула, два CT тест модула и упитник.

  • Тест рачунарске и информационе писмености (енгл. Computer and information literacy, у даљем тексту CIL). CIL тест-инструмент састоји се од седам 30-минутних тест модула. Сваки тест модул се састоји од низа задатака који процењују различите CIL вештине које су обједињене темом. Сваки ученик ће радити два од седам модула.
  • Упитник за ученике. Упитник за ученике садржи информације о начину на који ученици користе рачунаре (укључујући различите програме и апликације) у школи и ван ње, њихове ставове у вези са употребом технологије, самопроцену знања и питања везана за социјални контекст из којег долазе. За попуњавање упитника предвиђено је 25 минута.
  • Тест алгоритамског начина размишљања (енгл. Computational thinking, у даљем тексту CT). CT тест-инструмент састоји се од четири 25-минутних тест модула. Сваки тест модул се састоји од низа задатака који процењују различите CT вештине које су обједињене темом. Сваки ученик ће радити два од четири модула.

     Испитивање су у нашој школи спровеле координатор ICILS  испитивања у нашој школи Милица Динић и тест администратор Анета Петровић.

Анета Петровић,
наставник Информатике и рачунарства