Угледни час из математике

     Дана 15. 10. 2019. године одржан је угледни час из математике, као резултат примене наученог на обуци „Критичко мишљење и решавање проблема“.

     Час у шестом разреду је припремио и реализовао наставник математике, Новица Мојашевић. Наставна јединица била је Збир углова троугла, обрада.

     Ученици су по угледу на грчког математичара, „оца геометрије“, Еуклида, израчунавали укупан збир свих углова у троуглу. Наставник Новица је припремио одговарајућ занимљив дидактички материјал који је ученицима помогао да реше овај проблем. Након тога се приступило изради задатака. Сви ученици су били активни и укључени у реализацију часа кроз практичне и мисаоно-сазнајне активности. Постављали су питања и тражили објашњења.

     Наставници предметне и разредне наставе и стручни сарадник – психолог присуствовали су  угледном часу који је успешно реализован и протекао у пријатној атмосфери. Након одржаног часа извршена је анализа истог од стране колега које су изнеле своје сугестије, предлоге и похвале наставнику математике, Новици Мојашевићу.