Уџбеници за први разред

СРПСКИ ЈЕЗИК Буквар за први разред основне школе Душка Милић, Татјана Митић Нови логос
СРПСКИ ЈЕЗИК Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе Душка Милић, Татјана Митић Нови логос
СРПСКИ ЈЕЗИК РЕЧ ПО РЕЧ, читанка за први разред основне школе Наташа Станковић Шошо, Маја Костић Нови логос
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК HAPPY HOUSE, енглески језик за први разред основне школе Стела Мејдмент, Лорена Робертс The English Book
МАТЕМАТИКА Математика 1, уџбеник из четири дела за први разред основне школе Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић Нови логос
СВЕТ ОКО НАС МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, уџбеник за први разред основне школе Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић Klett
ЛИКОВНА КУТЛТУРА МАША И РАША, Свет у мојим рукама, ликовна култура за први разред основне школе Сања Филиповић Klett
МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне школе Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац Нови логос
ДИГИТАЛНИ СВЕТ Дигитални свет, уџбеник за први разред основне школе Биљана Калафатић, Марина Ињац, Наташа Анђелковић Нови логос

На основу чл. 34. ст. 13 Закона о уџбеницима („Сл. Гласник РС“ бр. 27/2018) Наставничко веће школе је на седници 12.02.2019. године донело одлуку о промени уџбеника за први разред основне школе за предмет српски језик.