Уџбеници за осми разред

Назив уџбеника Аутори Издавач
СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка за осми разред основне школе Зона Мркаљ, Љиљана Бајић Завод за уџбенике
СРПСКИ ЈЕЗИК Српски језик и језичка култура за осми разред основне школе Душка Кликовац Завод за уџбенике
СРПСКИ ЈЕЗИК Радна свеска за српски језик и књижевност Зона Мркаљ, Љиљана Бајић, Душка Кликовац Завод за уџбенике
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5. Project 5- Fourth edition (OUP)-Student's book Tom Hutchinson The English Book
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6. Project 5-Workbook/Workbook&CD-ROM Tom Hutchinson, Lara Storton The English Book
ЛИКОВНА КУЛТУРА Ликовна култура 8, уџбеник за 8. разред основне школе Сања Филиповић Klett
МУЗИЧКА КУЛТУРА Музичка култура за 8. разред основне школе мр Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан Нови логос
ИСТОРИЈА Историја 8 Предраг М. Вајагић, Ненад Стошић Klett
ГЕОГРАФИЈА Географија за осми разред основне школе Србољуб Ђ. Стаменковић, Драгица Р. Гатарић Завод за уџбенике
ФИЗИКА Физика, уџбеник за 8. разред основне школе Марина Радојевић Klett
ФИЗИКА Физика, збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе Марина Радојевић, Митке Николов Klett
МАТЕМАТИКА Математика 8 – уџбеник за 8. разред основне школе Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић Klett
МАТЕМАТИКА Математика 8 - збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић Klett
БИОЛОГИЈА Биологија 8 Гордана Субаков-Симић Нови логос
ХЕМИЈА Хемија 8-уџбеник из хемије Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић Нови логос
ХЕМИЈА Радна свеска из хемије са демонстрационим огледима, лабораторијским вежбама и задацима Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић Нови логос
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ Техничко и информатичко образовање 8, за 8. разред основне школе Борислав Дакић, Дијана Кауровић Нови логос
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Уџбеник: Pixel 4, Француски језик за 8. разред основне Sylvie Schmitt Data Status
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Радна свеска: Pixel 4, Француски језик за 8. разред основне школе Anne-Cécile Couderc Data Status