Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања су:

  1. Предраг Барјактаровић, наставник српског језика – координатор тима
  2. Драгана Миленковић, директор школе
  3. Драгана Вељковић, секретар школе
  4. Милена Марковић, педагог
  5. Слободанка Рогановић, наставник биологије
  6. Драгиша Милошевић, наставник физичког васпитања
  7. Аца Миленковић, наставник разредне наставе

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План за заштиту ученика од дискриминцаије, насиља, злостављања и занемаривања

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Решење о именовању Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Оставите одговор