Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања су:

  1. Предраг Барјактаровић, наставник српског језика – координатор тима
  2. Драгана Миленковић, директор школе
  3. Александра Петковић, педагог
  4. Слободанка Рогановић, наставник биологије
  5. Драгиша Милошевић, наставник физичког васпитања
  6. Аца Миленковић, наставник разредне наставе

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Оставите одговор