Тим за самовредновање рада школе

Чланови Тима за самовредновање рада школе су:

  1. Драгана Миленковић, директор школе
  2. Александра Петковић, педагог
  3. Аца Миленковић, наставник разредне наставе
  4. Милена Марковић, наставник разредне наставе
  5. Јасмина Јевтић, наставник енглеског језика
  6. Бебица Спасић, наставник музичке културе
  7. Јелена Цатић, родитељ
  8. Ана Павловић, ученица

Оставите одговор