Тим за самовредновање рада школе

Чланови Тима за самовредновање рада школе су:

  1. Драгана Миленковић, директор школе
  2. Милена Марковић, педагог – координатор
  3. Јасмина Јевтић, наставник енглеског језика
  4. Бебица Спасић, наставник музичке културе
  5. Јелена Жикић, наставник разредне наставе
  6. Јелена Цатић, родитељ
  7. Милан Милутиновић, ученик 8/1

  План рада Тима за самовредновање

Оставите одговор