Тим за професионалну оријентацију ученика

Чланови Тима за реализацију програма „Професионална оријентација на преласку у средњу школу” су:

  1. Александра Петковић, педагог – координатор тима
  2. Слободанка Рогановић, наставник биологије – одељењски старешина VII/1
  3. Драгана Ђокић, наставник енглеског језика – одељењски старешина VII/2
  4. Драгиша Милошевић, наставник физичког васпитања – одељењски старешина VIII/1
  5. Радован Младеновић, наставник географије – одељењски старешина VIII/2

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Програм „Професионална оријентација на преласку у средњу школу”

Оставите одговор