Стручни актив за развојно планирање

Чланови Стручног актива за развојно планирање су:

  1. Драгана Миленковић, директор школе
  2. Милена Марковић, стручни сарадник – педагог
  3. Бебица Спасић, наставник музичке културе
  4. Снежана Радисављевић, наставник разредне наставе
  5. Владимир Анђелковић, наставник хемије
  6. Драган Павловић, представник локалне самоуправе
  7. Јелена Цатић, родитељ
  8. Марија Нововић, ученица 7/1

Руководилац је Снежана Радисављевић.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развојно планирање

Оставите одговор