Стручни актив за развој школског програма за први разред

Чланови Стручног актива за развој школског програма за први разред су:

  1. Данијел Маслаковић, наставник разредне наставе – руководилац актива
  2. Јелена Жикић, наставник разредне наставе
  3. Милена Марковић, наставник разредне наставе
  4. Милена Марковић, педагог

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развој школског програма

Оставите одговор