Стручни актив за развој школског програма за осми разред

Чланови Стручног актива за развој школског програма за осми разред су:

  1. Бебица Спасић, наставник музичке културе – руководилац актива
  2. Владан Младеновић, наставник физике
  3. Ирена Крстић, наставник српског језика
  4. Милена Марковић, педагог

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развој школског програма

Оставите одговор