Стручни актив за развој школског програма за други разред

Чланови Стручног актива за развој школског програма за други разред су:

  1. Душица Ђукић, наставник разредне наставе – руководилац актива
  2. Весна Столић, наставник разредне наставе
  3. Јасмина Јевтић, наставник енглеског језика
  4. Милена Марковић, педагог

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развој школског програма

Оставите одговор