Стручни актив за развој школског програма за шести разред

Чланови Стручног актива за развој школског програма за шести разред су:

  1. Драгиша Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања – руководилац актива
  2. Новица Мојашевић, наставник математике
  3. Радован Младеновић, наставник географије
  4. Јасмина Тодоровић, наставник француског језика

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развој школског програма

Оставите одговор