Стручни актив за развој школског програма за пети разред

Чланови Стручног актива за развој школског програма за петог разред су:

  1. Предраг Барјактаровић, наставник српског језика – руководилац актива
  2. Иван Станишев, наставник математике
  3. Небојша Ћирковић, наставник физичког васпитања
  4. Славица Митић Живковић, наставник техничког и информатичког образовања

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развој школског програма

Оставите одговор