Стручни актив за развој школског програма за четврти разред

Чланови Стручног актива за развој школског програма за четврти разред су:

  1. Душица Ђукић, наставник разредне наставе – руководилац актива
  2. Миодраг Милановић, наставник разредне наставе
  3. Светлана Илић, наставник разредне наставе
  4. Аца Миленковић, наставник енглеског језика

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развој школског програма

Оставите одговор