Стручни актив за развој школског програма за четврти разред

Чланови Стручног актива за развој школског програма за четврти разред су:

  1. Лела Зековић, наставник разредне наставе – руководилац актива
  2. Горан Тодоровић, наставник разредне наставе
  3. Драгана Ђокић, наставник енглеског језика
  4. Милена Марковић, педагог

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развој школског програма

Оставите одговор