Стручни актив за развој школског програма за трећи разред

Чланови Стручног актива за развој школског програма за трећи разред су:

  1. Данијел Маслаковић, наставник разредне наставе – руководилац актива
  2. Бранислав Миловановић, наставник разредне наставе
  3. Миодраг Милановић, наставник разредне наставе
  4. Јасмина Јевтић, наставник енглеског језика

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развој школског програма

Оставите одговор