Стручни актив за развој школског програма за трећи разред

Чланови Стручног актива за развој школског програма за трећи разред су:

  1. Снежана Радисављевић, наставник разредне наставе – руководилац актива
  2. Аца Миленковић, наставник разредне наставе
  3. Миодраг Милановић, наставник разредне наставе
  4. Младен Љубисављевић, наставник разредне наставе

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног актива за развој школског програма

Оставите одговор