Стручно веће за области предмета уметности, вештина и техничких наука

Стручно веће за области предмета уметности, вештина и техничких наука обухвата све наставнике физичког васпитања, тј. физичког и здравственог васпитња, техничког и информатичког образовања, тј. технике и технологије, ликовне и музичке културе:

  1. Драгиша Милошевић, наставник физичког васпитања, физичког и здравственог васпитања, физичке активности и изборног спорта
  2. Марија Стојиљковић, наставник ликовне културе
  3. Бебица Спасић, наставник музичке културе и хора и оркестра
  4. Зоран Стојановић, наставник технике и технологије
  5. Славица Митић Живковић, наставник техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства

Руководилац Већа је Славица Митић Живковић.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног већа за области предмета уметности, вештина и техничких наука

Оставите одговор