Стручно веће разредне наставе

Стручно веће разредне наставе чине сви наставници разредне наставе:

 1. Аца Миленковић
 2. Душица Ђукић
 3. Лела Зековић
 4. Милена Марковић
 5. Данијел Маслаковић
 6. Миодраг Милановић
 7. Снежана Радисављевић
 8. Горан Тодоровић
 9. Јелена Жикић
 10. Младен Љубисављевић
 11. Весна Столић
 12. Милена Марковић

Руководилац већа је Аца Миленковић.

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног већа разредне наставе

Оставите одговор