Стручно веће разредне наставе

Стручно веће разредне наставе чине сви наставници разредне наставе:

  1. Душица Ђукић – руководилац Већа
  2. Лела Зековић
  3. Светлана Илић
  4. Милена Марковић
  5. Данијел Маслаковић
  6. Миодраг Милановић
  7. Аца Миленковић
  8. Бранислав Миловановић
  9. Снежана Радисављевић
  10. Горан Тодоровић

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Стручног већа разредне наставе

Оставите одговор