Стандарди постигнућа ученика – општи стандарди постигнућа – образовни стандарди

Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Српски језик

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Математика

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Природа и друштво

Образовни стандарди за крај обавезног образовања

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Српски језик

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site  Страни језик

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Ликовна култура

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Музичка култура

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Историја

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Географија

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Математика

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Биологија

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Физика

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Хемија

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site Физичко васпитање