Школа за 21. век

     Министарство  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  у складу са Меморандумом о разумевању који је потписан 07. 02. 2019. године са организацијом British Council, ће током наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”.

     Циљ  овог  Програма  је  да  подржи  развој  способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности.

     Тродневна обука, којој су присуствовали и наставници наше школе, Славица Митић Живковић, Новица Мојашевић и Предраг Барјактаровић, реализована је у периоду од 26. до 28. септембра.

     Пројектом  „Школе за 21. век“ унапређују  се  у  школским програмима критичко мишљење и решавање проблема, као и програмирање уз помоћ micro:bit уређаја.

     Након   иницијалне   тродневне   обуке,  наставници   ће похађати и један додатни дан обуке за коришћење micro:bit уређаја, а затим ће радити на специфичном пројекту уз подршку ментора током фазе имплементације у школи.