Самовредновање у школама

     Онлајн обука на тему „Самовредновање у школама“ одржана је 29. 11. 2020. године. Обуци су присуствовале Драгана Миленковић – директор школе, Јелена Жикић – наставник разредне наставе, члан тимова за самовредновање рада школе и обезбеђивање квалитета и развој установе и Бебица Спасић – наставник музичке културе и члан тима за самовредновање рада школе.

     На обуци су се размењивала искуства о досадашњем самовредновању школа и активностима које треба у будућности предузети.