Родитељски састанци на крају трећег класификационог периода школске 2022/23. године

1/1  разред –  Четвртак 6.4.2023. у  12:30 часова

2/1 разред  –  Четвртак 6.4.2023.  у 12:30 часова

3/1 разред –   Четвртак 6.4.2023. у  12:30 часова

4/1 разред –   Четвртак 6.4.2023. у  12:30 часова

5/1 разред –   Четвртак 6.4.2023. у  13:15 часова

6/1 разред –   Четвртак 6.4.2023. у  13:15 часова

7/1 разред  –   Четвртак 6.4.2023. у 12:30 часова

7/2 разред –  Четвртак 6.4.2023. у  12:30 часова

8/1 разред  –  Четвртак 6.4.2023. у  12:30 часова

8/2 разред  –  Четвртак 6.4.2023. у  12:30 часова

Липовац   –    Четвртак 6.4.2023. у 12:30 часова

Рујиште     –       Уторак 4.4.2023. у12:30 часова

Црни Као   –     Уторак 4.4.2023. у 13:00 часова

Мађере       –  Четвртак 6.4.2023. у 12:30 часова

Прасковче  –    Уторак 4.4.2023. у 13:00 часова

Прасковче    –  Уторак 4.4.2023. у 13:00 часова

Шетка     –     Четвртак 6.4.2023. у 12:30 часова