Родитељски састанци на крају првог класификационог периода школске 2016/2017. године

Матична школа:

I/1 – ПОНЕДЕЉАК у 12:20

II/1 – ПОНЕДЕЉАК у 12:20

III/1 – ПОНЕДЕЉАК у 12:20

IV/1 – ПОНЕДЕЉАК у 12:20

V/1 – ПЕТАК у 10:00

VI/1 – ПОНЕДЕЉАК у 10:00

VI/2 – ПЕТАК у 10:20

VII/1 – ПОНЕДЕЉАК у 10:00

VII/2 – ПЕТАК у 12:30

VIII/1 – ПЕТАК у 12:20

VIII/2 – ПЕТАК у 9:35


Одељење у Липовцу – ПОНЕДЕЉАК у 12:00

Одељење у Рујишту – ПОНЕДЕЉАК у 12:00

Одељење у Прасковчу – ПОНЕДЕЉАК у 12:00

Одељење у Црном Калу – ПОНЕДЕЉАК у 12:30

Одељење у Мађеру – ПОНЕДЕЉАК у 12:30

Одељење у Шетки – ПОНЕДЕЉАК у 10:00