Одељењско веће шестог разреда

Одељењско веће шестог разреда чине:

 1. Александра Везмар Радосављевић, наставник српског језика и грађанског васпитања
 2. Драгана Ђокић, наставник енглеског језика
 3. Марија Стојиљковић, наставник ликовне културе
 4. Бебица Спасић, наставник музичке културе
 5. Милан Анастасов, наставник историје
 6. Радован Младеновић, наставник географија
 7. Владан Младеновић, наставник физике
 8. Новица Мојашевић, наставник математике
 9. Слободанка Рогановић, наставник биологија
 10. Зоран Стојановић, наставник технике и технологије
 11. Драгиша Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања и физичке активности
 12. Јасмина Тодоровић, наставник француског језика
 13. Славица Митић Живковић, наставник информатике и рачунарства
 14. Анета Петровић, наставник шаха
 15. Владица Столић, наставник верске наставе

Руководилац: Слободанка Рогановић

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Одељењског већа шестог разреда