Одељењско веће седмог разреда

Одељењско веће седмог разреда чине:

 1. Предраг Барјактаровић, наставник српског језика
 2. Драгана Ђокић, наставник енглеског језика
 3. Марија Стојиљковић, наставник ликовне културе
 4. Бебица Спасић, наставник музичке културе и хора и оркестра
 5. Милан Анастасов, наставник историје
 6. Радован Младеновић, наставник географија
 7. Владан Младеновић, наставник физике
 8. Новица Мојашевић, наставник математике
 9. Слободанка Рогановић, наставник биологија
 10. Владимир Анђелковић, наставник хемије
 11. Славица Митић Живковић, наставник технике и технологије и информатике и рачунарства
 12. Драгиша Милошевић, наставник физичког и здравственог васпитања и физичке активности
 13. Јасмина Тодоровић, наставник француског језика
 14. Ана Везмар Радосављевић, наставник грађанског васпитања
 15. Владица Столић, наставник верске наставе

Руководилац: Драгиша Милошевић

pdf-icon-png-pdf-zum-download-2-site План рада Одељењског већа седмог разреда